این شرکت قادر است، با تکیه بر روابط کاری نزدیک با سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید لوله‌های بدون درز فولادی، پیشنهادهای فنّی و مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاران را از شرکت‌های تراز اول اروپایی و آسیایی، متناسب با طرح تولید، تهیه کند و سرمایه‌گذاران را در فرایند خرید تا مرحلۀ تحویل و راه‌اندازی ماشین‌آلات همراهی نماید.


ماشین‌‌آلات قابل عرضه عبارت‌اند از:

– انواع کوره
– ماشین‌آلات نورد گرم لوله
– ماشین‌آلات نورد سرد لوله
– تجهیزات تست غیر مخرّب لوله
– تجهیزات جانبی خط تولید لوله